Uitleg bieder

Op de website Vastgoedveiling.nl hebben geïnteresseerden de mogelijkheid onroerend goed via een vrijwillige veiling dan wel onderhandse executieveiling te kopen.

De wijze van veilen geschiedt per opbod met een minimum openingsbod. Geïnteresseerden hebben de gelegenheid om na registratie op Vastgoedveiling.nl, gedurende de veilingperiode via internet biedingen uit te brengen op een veilingobject.

Bij het veilingobject staat een omschrijving samen met de bijzonderheden aangegeven, of het een vrijwillige veiling dan wel onderhandse executieveiling betreft en de van toepassing zijnde algemene en/of bijzondere veilingvoorwaarden. Meer informatie over het veilingobject is verkrijgbaar bij de notaris of makelaar die vermeld staat bij ieder object.

Ieder nieuw bod dient hoger te zijn dan het voorgaande bod. Het veilingsysteem geeft het bedrag van de minimale verhoging automatisch aan.

Bij een onderhandse executieveiling kunnen geen ontbindende voorwaarden aan het bod worden verbonden (zoals een financieringsvoorbehoud). Wel kan een wettelijke bedenktijd van drie dagen na het sluiten van de koopovereenkomst van toepassing zijn.

Een unieke vorm van veilen met als voordeel o.a. lagere kosten en een transparante prijsvorming van het veilingobject. De organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de veiling berusten bij Vastgoedveiling.nl.