Uitleg makelaar

Op de website Vastgoedveiling.nl heeft een makelaar de mogelijkheid onroerend goed in opdracht van een eigenaar te veilen. Het betreft een vrijwillige veiling.

De wijze van veilen geschiedt per opbod met een minimum openingsbod. Geïnteresseerden hebben de gelegenheid om na registratie op Vastgoedveiling.nl, gedurende de veilingperiode via internet biedingen uit te brengen op een veilingobject.

In overleg met de makelaar bepaalt Vastgoedveiling.nl het minimum openingsbod en gunprijs (minimale verkoopprijs) en zorgt voor de presentatie van het te veilen object.

Een overeenkomst tot veiling via Vastgoedveiling.nl komt tot stand door de digitale bevestiging van Vastgoedveiling.nl, op de registratie door de makelaar via de website. De makelaar heeft hierna de mogelijkheid objecten via Vastgoedveiling.nl te veilen.

Een unieke vorm van veilen met als voordeel o.a. lagere kosten en een transparante prijsvorming van het veilingobject. De organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de veiling berusten bij Vastgoedveiling.nl.