Uitleg notaris

Op de website Vastgoedveiling.nl heeft een notaris de mogelijkheid onroerend goed in opdracht van een eigenaar of hypotheekhouder (schuldeiser) te veilen. Het betreft een vrijwillige veiling dan wel onderhandse executieveiling.

De wijze van veilen geschiedt per opbod met een minimum openingsbod. Geïnteresseerden hebben de gelegenheid om na registratie op Vastgoedveiling.nl, gedurende de veilingperiode via internet biedingen uit te brengen op een veilingobject.

In overleg met de notaris bepaalt Vastgoedveiling.nl het minimum openingsbod en zorgt voor de presentatie van het te veilen object. In overleg met de notaris en eigenaar organiseert Vastgoedveiling.nl kijkdagen.

Een overeenkomst tot veiling via Vastgoedveiling.nl komt tot stand door de digitale bevestiging van Vastgoedveiling.nl, op de registratie door de notaris via de website. De notaris heeft hierna de mogelijkheid objecten via Vastgoedveiling.nl te veilen.

De onderhandse executieveiling via Vastgoedveiling.nl vormt een bijzondere toepassing van de wettelijke mogelijkheid van onderhandse biedingen tot twee weken voorafgaand aan de veilingdatum (executieveiling). 

Vastgoedveiling.nl beoogt het gebruik van deze mogelijkheid te bevorderen met als gevolg een meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Een unieke vorm van veilen met als voordeel o.a. lagere kosten en een transparante prijsvorming van het veilingobject. De organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de veiling berusten bij Vastgoedveiling.nl.