Home > Aanbod > Epe< Terug naar zoekresultaten

Klaverkamp 16

 

8162 HR Epe

Type veiling: executieveiling
Startdatum: 27-11-2018
Einddatum: 18-12-2018

Aanbieder
Vastgoedveiling B.V.

Adres: Postbus 7085Telefoon:
Postcode: 5605 JD E-mailadres: info@vastgoedveiling.nl
Plaats: Eindhoven Website: www.vastgoedveiling.nl
K.v.K. nummer: 63954680

Object omschrijving
DE HOEKWONING met stenen schuur, ondergrond, erf en tuin.

Kenmerken
Soort eigendom: volledig eigendom
Kadastrale gegevens: Kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie T, nummer 3698. Groot één are en drieënzestig centiare (1 a en 63 ca).
Gebruik: bewoond/in eigen gebruik
Bezichtiging: De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Overig: Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar. De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren. Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de Voorzieningenrechter bekend is, zal dit op de website bij de objectgegevens van het registergoed worden vermeld. De koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn. De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden. De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.


Foto's


Bekijk de ligging op kaart