Home > Aanbod > Utrecht< Terug naar zoekresultaten

Biltstraat 158 J

 

3572 BN Utrecht

Type veiling: executieveiling
Startdatum: 19-10-2018
Einddatum: 18-12-2018

Aanbieder
Vastgoedveiling B.V.

Adres: Postbus 7085Telefoon:
Postcode: 5605 JD E-mailadres: info@vastgoedveiling.nl
Plaats: Eindhoven Website: www.vastgoedveiling.nl
K.v.K. nummer: 63954680

Object omschrijving
GEGEVENS UIT EEN GEVELTAXATIERAPPORT. DE VERKOPER EN DE NOTARIS AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT DE JUISTHEID VAN DEZE GEGEVENS "Een 2 kamer-appartement met balkon en berging gelegen op de vierde verdieping (geen lift). Volgens informatie NVM-uitwisselingssysteem uit 2006: 4e verdieping: entree/hal met toegang tot alle vertrekken, woonkamer, half-open keuken voorzien van diverse apparatuur, meterkast, badkamer met douche, toilet en aansluiting voor wasmachine/droger, slaapkamer met deur naar balkon op het noord /westen. Berging aan de achterzijde van het gebouw op de begane grond. De berging is tevens via de achterzijde bereikbaar en het geheel is afgesloten door een hek."

Kenmerken
Soort eigendom: volledig eigendom
Kadastrale gegevens: niet bekend
Gebruik: onbewoond
Bezichtiging: niet mogelijk
Overig: Bijzondere veilingvoorwaarden: De kosten van de veiling zal overeenkomstig de wet vastgesteld worden. Voor rekening van de koper komen de volgende kosten: *. Honorarium notaris begroot op € 3.500,- exclusief BTW; *. Kadastraal recht begroot op € 126,- (niet belast met BTW); *. Kosten kadastrale recherche begroot op € 75,- exclusief BTW; Huurbeding Er is verlof verleend voor het inroepen van het huurbeding. De beschikking staat op deze site gepubliceerd. Beheer- en ontruimingsbeding Er is machtiging verleend tot het in beheer en onder zich nemen (ontruimen) van het onderpand. De beschikking staat op deze site gepubliceerd. niet bieden voor een ander Het is niet mogelijk om te bieden namens een ander. De verkoper kiest er vanuit het oogpunt voor transparantie voor om het bieden namens een ander niet toe te staan omdat de uiteindelijke koper niet direct bekend is. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke kopen. Wettelijke rente Er is door de veilingkoper een bedrag aan rente verschuldigd over de koopsom verschuldigd op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling. Algemene veilingvoorwaarden De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veiling-voorwaarden voor Executieveilingen 2017 de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen, zoals opgenomen in een akte, op vijf december tweeduizend zes-tien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij het Kadaster op zeventien maart tweeduizend vijftien in het register Hypotheken 4 deel 69567 nummer 129, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van bijzondere veiling-voorwaarden, niet is afgeweken. Risico overgang Onder andere is in de algemene veilingvoorwaarden dwingendrechtelijk geregeld dat het risico van de koper pas overgaat op het moment van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing (eigendomsovergang) Bijzondere veilingvoorwaarden Indien een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaan-de rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst dient een waarborgsom te zijn gestort danwel een bankgarantie te zijn gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. Legitimatie en bankverklaring In aanvulling op artikel 14 van de AVVE geldt dat bieders, de kopers de vertegenwoordigde die hun financiële gegoedheid tijdens de veiling willen aantonen dit moeten doen door het overleggen van een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te over-leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder/koper ''in de veiling-zaal'' kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 7 leden 2 en 13 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling. Waarborgsom en betaling koopprijs In aanvulling op artikel 12 lid 1 van de AVVE geldt dat er een waarborgsom voldaan moet worden ten bedrage van 10% (tien procent) van de Koopprijs, met ten minste een bedrag van € 15.000,00 (vijftien duizend euro). Het voorgaande geldt eveneens voor de hoogte van de garantieverklaring als de bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE. De waarborgsom moet uiterlijk 5 werkdagen na de dag waarop de afslag heeft plaatsgevonden bij de notaris aanwezig zijn. De bijkomende totale veilingkosten voor de koper zijn uitdrukkelijk exclusief de volgende kosten: - de overdrachtsbelasting - wettelijke rente De opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Mogelijk zijn de kosten hoger dan begroot. Dat is voor risico van de koper.


Foto's


Bekijk de ligging op kaart