Home > Aanbod > Hoensbroek< Terug naar zoekresultaten

Mgr. Lebouillestraat 83

 

6431 KJ Hoensbroek

Type veiling: executieveiling
Startdatum: 18-04-2018
Einddatum: 17-05-2018

Aanbieder
Vastgoedveiling B.V.

Adres: Postbus 7085Telefoon:
Postcode: 5605 JD E-mailadres: info@vastgoedveiling.nl
Plaats: Eindhoven Website: www.vastgoedveiling.nl
K.v.K. nummer: 63954680

Object omschrijving
twee-onder-een-kap woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden. SOUTERRAIN: provisiekelder; PARTERRE: entree/hal, doorzon woonkamer met siergrindvloer, dichte keuken met aanrechtcombinatie, voorzien van diverse inbouwapparatuur, portaal, toiletruimte, badkamer met douche en wastafel, terras, berging en tuin; 1ste VERDIEPING: overloop, drie slaapkamers; 2e VERDIEPING: middels vaste trap bereikbaar, de zolderberging, zolderkamer en portaal.

Kenmerken
Soort eigendom: volledig eigendom
Kadastrale gegevens: Gemeente Hoensbroek, sectie D nr. 2465, groot 1.72 are
Gebruik: leegstaand
Bezichtiging: niet mogelijk
Overig: De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten. De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 2 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 juni 2018.


Foto's


Bekijk de ligging op kaart