Home > Aanbod > Brunssum< Terug naar zoekresultaten

Dr A Kuyperstraat 40

 

6444 XS Brunssum

Type veiling: executieveiling
Startdatum: 18-04-2018
Einddatum: 17-05-2018

Aanbieder
Vastgoedveiling B.V.

Adres: Postbus 7085Telefoon:
Postcode: 5605 JD E-mailadres: info@vastgoedveiling.nl
Plaats: Eindhoven Website: www.vastgoedveiling.nl
K.v.K. nummer: 63954680

Object omschrijving
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven. Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten. De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 2 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 juni 2018.

Kenmerken
Soort eigendom: volledig eigendom
Kadastrale gegevens: gemeente Brunssum, sectie C nummer 4654, groot 3 are
Gebruik: bewoond/in eigen gebruik
Bezichtiging: De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Overig: geen bijzonderheden

Veilingvoorwaarden: Algemene voorwaarden executieveiling 2017.pdf
Veilingvoorwaarden: bag viewer.pdf
Overige documenten: bag viewer.pdf
Overige documenten: bestemmingsrapport.pdf

Foto's


Bekijk de ligging op kaart